MokyklaNECDalyvaudami šiame projekte siekiame įgyvendinti strateginio plano programą – siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Norėtume nustatyti kiekvieno mokinio mokymosi rezultatus, pasitikrinti, ar metiniai įvertinimai atitinka standartizuotų testų pasiektus rezultatus, palyginti su šalies atitinkamų klasių mokinių pasiekimais.

Gauti rezultatai padės suprasti mokinių baigiančių pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ugdymo ir ugdymosi proceso problemas. Rezultatų analizė padės pasiruošti aukštesnei ugdymo(-si) pakopai bei įvertinti   mokinių pasiekimus, nustatyti  lygmenis. Įvardinti dalykų ugdymo problemas ir koreguoti ugdymo uždavinius, ilgalaikius planus, metodinę veiklą.

Jei būsime atrinkti dalyvauti patikrinime, jame galės sudalyvauti 220  4 ir 8 klasių mokiniai.

Direktorius Tomas Jankūnas