Neringa ČiukšienėGruodžio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje, minint socialinės pedagogikos Lietuvoje 25-metį,  apdovanoti 73 geriausieji šalies socialiniai pedagogai ir socialinės pedagogikos mokslui nusipelnę mokslininkai. Apdovanojamųjų sąraše – ir mokslininkai, kurie prieš 25 metus Lietuvoje inicijavo socialinės pedagogikos studijas, ir pirmieji specialistai, atėję į pagalbą mokytojams mokyklose, ir tie, kurie sėkmingai dirba dabartinėse mokyklose. Džiaugiamės bei didžiuojamės, kad apdovanojimų sulaukė Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Čiukšienė. 

Socialinės pedagogikos pradžia – 1989 metai. Šiemet Lietuvoje dirba daugiau nei 1200 socialinių pedagogų. Jie dirba mokyklose, vaikų globos namuose, vaikų socializacijos centruose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, ligoninėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose ir kitur.

Socialiniai pedagogai, kitaip dar vadinami „vaikų advokatais“, teikia socialinę pedagoginę pagalbą vaikams, jų tėvams, gina jų teises ir primena pareigas, padeda jaunam žmogui rasti savo vietą bendruomenėje ir visuomenėje. Socialinio pedagogo dėmesio centre – pedagogiškai apleisti, mokyklos nelankantys, patyrę socialinę atskirtį, patyčias, turintys žalingų įpročių ar turintys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai.

Mokyklose jie organizuoja prevencines programas, įvairius projektus. Socialinis pedagogas – tas asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Mokykloje, dirbdamas kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, mokyklų vadovais, vaikų socialinių tarnybų darbuotojais, jis kuria pozityvią ugdomąją aplinką.

Socialiniai pedagogai yra susibūrę į asociaciją, per pastaruosius penkerius metus asociacija yra įgyvendinusi daugiau kaip 20 nacionalinių ir tarptautinių projektų. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija 2015 metais planuoja sukviesti Lietuvos socialinių pedagogų suvažiavimą.

Turėti socialinį pedagogą mokykloje, kuris suprastų visus vaikus, išmokytų visus būti kartu, padėtų susikalbėti, yra didelė laimė, atsakinga pareiga ir pasiaukojimas. Socialinio pedagogo profesija yra nepaprastai sudėtinga, tačiau svarbi, kai dėl pačių mūsų vartojiškumo kartai pamirštame esmę – saugiai būti kartu padedant vienas kitam, nes šioje žemėje, nesu tik „aš“, esame „MES“.

Džiaugiuosi progimnazijos vadovų komandoje turėdami socialinį pedagogą, kuriam svarbus kiekvienas vaikas, koks jis bebūtų!

Ačiū tau, Neringa, kad esi su mumis!

Direktorius Tomas Jankūnas