VAP vėliavaSkelbiame pagal darbuotojų pateiktus prašymus sudarytą pedagogų atestacijos programą bei kviečiame ją komentuoti, teikti pastabas. Atestacija pedagogams nėra privaloma, tai yra galimybė darbuotojui būti įvertintam bei gauti didesnį darbo užmokestį. Atestuojantis suteikiama kategorijos: mokytojas, vyr. mokytojas, mokytojas metodininkas bei aukščiausia – mokytojas ekspertas.

Mokytojo vardas ir pavardė Mokomasis dalykas Turima kvalifikacinė kategorija Kvalifikacinės kategorijos įgijimo data Siekiama kvalifikacinė kategorija Atesta-cijos data
Jurga Padūmytė Matuliauskienė Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 2001 12 19 Pradinio ugdymo mokytojo metodininko 2015 m. II pusmetis
Živilė Laurynaitė Anglų kalba Anglų kalbos mokytoja 2004 06 18 Anglų kalbos vyresniojo mokytojo 2016 m. I pusmetis
Gintarė Strunkytė Anglų kalba Anglų kalbos mokytoja 2014 05 30 Anglų kalbos vyresniojo mokytojo 2016 m. I pusmetis
Jurgita Paravinskienė Chemija Chemijos ir gamtos vyresnioji mokytoja 2006 04 24 Chemijos ir gamtos mokslų mokytojo metodininko 2016 m. II pusmetis
Rasa Malikėnienė Muzika Muzikos vyresnioji mokytoja 2004 06 23 Muzikos mokytojo eksperto 2016 m. II pusmetis
Daiva Tvaronė Kūno kultūra Kūno kultūros vyresnioji mokytoja 1989 06 18 Kūno kultūros mokytojo metodininko 2017 m. I pusmetis
Ingrida Byraitė-Pekorienė Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja 2014 06 17 Lietuvių kalbos vyresniojo mokytojo 2017 m. I pusmetis
Tomas Malakas Tikyba Tikybos mokytojas 2010 06 24 Tikybos vyresniojo mokytojo 2017 m. II pusmetis
Žydrūnė Butrimienė Pradinis ugdymas. Kūno kultūra (pagrindinei mokyklai). Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 2004 12 15 Pradinio ugdymo mokytojo metodininko 2017 m. II pusmetis
Vilija Ivanauskaitė Techno-logijos Technologijų mokytoja 2012 06 22 Technologijų vyresniojo mokytojo 2017 m. II pusmetis

Vilniaus Antakalnio progimnazijos Mokytojų tarybos pirmininkas Tomas Jankūnas

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  Tarybos pirmininkas Paulius Gadonas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos pirmininkė Gražina Sadauskienė

Darbuotojų atstovas Nijolė Dubovskienė