Šiuo metu krikščionys ruošiasi didžiausiai šventei kūdikėlio Jėzaus gimimui – Kalėdoms.

Advento pradžia laikoma šv. Andriejaus šventė (lapkričio 30 d.), o pabaiga – Kūčių vakaras (gruodžio 24 d.).

„Adventas – tai metas, kai šiluma užplūsta mūsų širdis:

šiluma išaušusio ryto,
šiluma mėlyno vakaro,
šiluma nukritusios snaigės,
šiluma džiugesio ašaros,
šiluma mylinčio žvilgsnio,
šiluma savęs aukojimo,
šiluma pirmojo žingsnio,
šiluma žemės po kojomis, šiluma tėviškės lango, šiluma žmogaus gimimo,
šiluma kantraus buvimo,
šiluma tylaus atodūsio.

 

Adventas –

tai laikas, kada vienas kitame uždegame po  mažą žiburėlį:
žiburėlį drąsos,
žiburėlį atleidimo,
žiburėlį meilės,
žiburėlį džiaugsmo,
žiburėlį pagalbos,
žiburėlį ramybės,
žiburėlį padrąsinimo,
žiburėlį užuojautos,
žiburėlį švelnumo,
žiburėlį paramos,
žiburėlį supratimo,
žiburėlį draugystės.“

164-3020Q-B-H2C