NECŠį projektą vykdo Nacionalinis egzaminų centras. Projekto tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

Vienas iš projekto uždavinių išbandyti matematikos, skaitymo bei rašymo užduotis Lietuvos mokyklose. Tuo tikslu 2014 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais bus vykdomas užduočių išbandymas mokyklose. Naudojant atsitiktinę klasių atranką, Jūsų mokykla pateko į pilotinį (bandomąjį) standartizuotų testų užduočių tyrimą. Mokykloje bus testuojamos viena-trys septintos klasės. Septintokai dalyvaus bandomajame testavime.

Nacionalinio egzaminų centro metodininkė

Eglė Norkutė

Telefonas: (8 5)250 27 98

egle.norkute@nec.lt