Akis2014 lapkričio 5 dieną pradėjo darbą  naujos kadencijos Mokyklos taryba. Šiandien  įvykusiuose rinkimuose  Mokyklos tarybos pirmininku išrinktas Paulius Gadonas, o atestacinėje komisijoje patikėta dirbti Vaidai Špokevičiūtei.

Nuoširdžiai sveikiname naująją Mokyklos tarybą, jos pirmininką , visus narius. Dėkojame už jų drąsą prisiimti atsakomybę, už šių žmonių pasiryžimą padėti mums visiems siekti  svajonės,  ambicingų tikslų ir garbingai veikti pagal mūsų mokyklos strategijos kryptis.

Linkime visai Mokyklos tarybai geros kloties, kūrybingų sprendimų ir  džiaugsmo priimant teisingus ir išmintingus sprendimus.

Mokyklos bendruomenės vardu direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Čiukšienė