MokyklaNuoširdžiai dėkojame tiems, kurie skyrėte laiko susitikimui, pokalbiui dėl bendrų susitarimų, kad kiekvienas mūsų mokinys siektų asmeninės pažangos.  Į susitikimus užsiregistravo net 178 asmenys. Progimnazijoje mokosi 824 mokiniai.  Pas vieną mokytoją nuo 16 iki 19 val. daugiausiai galėjo įvykti 13 pokalbių po 15 min. Daugiausiai, 14 tėvelių, lankėsi pas lietuvių kalbos mokytoją Danutę Šapalienę, po 13 pas istorijos mokytoją Virginiją Oliškevičienę ir matematikos mokytoją Tadą Ramanovskį. 40 mokytojų neaplankė nei vienas tėvelis. Apibendrinus praėjusią dieną galime drąsiai teigti, kad mokytojai džiaugėsi konstruktyviu pokalbiu su tėvais, ypač tais, kurie atėjo kartu su savo vaiku ar vaikais. Džiaugėmės ir mes, kad dažniausiai tėvelius sutikome bei išleidome su šypsenomis, kad tėvai surado bendrą kalbą su mokytojais bei kitais specialistais, sutarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Kiti individualūs pokalbiai yra numatyti 2015 metų kovą. Atkreipiame dėmesį, kad tėveliai visada  turi teisę su mokytoju ar pagalbos specialistu aptarti vaiko ugdymą, progimnazijos darbuotojui ir tėvams sutarus atskirus susitikimų laikus. Darbuotojų el. adresai skelbiami čia.

Dėkojame už rūpestį dėl mokinių ugdymo(-si).

Tikimės, kad mokykla – tai galimybė susikurti geresnį savo gyvenimą, kurti gražesnį pasaulį!

Direktorius Tomas Jankūnas