VAP linijaSpalio 28 d. mokykloje vyko susirinkimas, skirtas penktokų adaptacijai aptarti. Jo metu buvo pristatyta buvusių ketvirtokų standartizuotų testų analizė. Lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos mokytojai kalbėjo apie penktokų diagnostinių testų rezultatus. Lituanistai pradinių klasių mokytojų prašė ypatingą dėmesį atkreipti į garsaus skaitymo lavinimą, akcentavo užklasinio skaitymo svarbą. Matematikai pastebėjo, kad mokiniams sunkiausia susidoroti su loginėmis užduotimis. Klasių auklėtojų nuomone,  mokiniai džiaugiasi kabinetine sistema ir tuo, kad nereikia vaikščioti per lauką į kitus mokyklos pastatus. Deja, dėl patalpų trūkumo privilegija mokytis viename mokyklos korpuse  gali naudotis tik progimnazijos penktokai. Apie penktokus kalbėjo ir kitų dalykų mokytojai. Susirinkimo pabaigoje mokyklos psichologė Vita Povilaitytė pateikė  penktokų adaptacijos mokykloje tyrimą, po kurio nutarta detaliau paanalizuoti kai kuriuos šio tyrimo aspektus.

Parašė 5,6 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė D. Šapalienė