Dvi dienas skautai mokysis skautų tradicijų, aplankys Antakalnio apylinkes, kels iškylas, pasirūpins švara ir tvarka, atliks pilietinę pareigą – aplankys Antakalnio kapines.

Skautų stovyklą koordinuoja pradinių klasių mokytoja Ginta Azguridienė, kuri šiais mokslo metais  oficialiai pradėjo vesti skautų būrelį. Skautais panoro būti per 40 mokinių!

Linkime skautams prasmingos ir įdomios stovyklos!

Saugokite mūsų mylimą mokyklą!

Direktorius Tomas Jankūnas