Akis„Žinių gilinimo mokykla“ yra pagalbos mokiniams mokykla, kurią gali lankyti atitinkamos klasės mokiniai, nesvarbu koks mokytojas moko mokinį. Mokyklos tikslas – padėti išsiaiškinti mokiniui nesuprastą temą ar padėti išsiaiškinti praleistas dėl ligos ar kitų priežasčių pamokų temas. Mokykla nemokama, tačiau finansuojama skiriant tam pedagogines valandas, todėl kviečiame mokinius bei tėvelius būtinai jomis pasinaudoti.

Gabių ugdymo mokykloje mokiniai ruošiami konkursams ir olimpiadoms, gilinamos turimos žinios bei gebėjimai.

Tvarkaraščius skelbiame skiltyje „Progimnazistui“ toliau „Žinių gilinimo mokykla“ arba „Gabiems mokiniams“.