http://www.vilniausppt.lt/Mokymai remiasi dr. T. Gordono koncepcija. Europai adaptuoti Lenkijoje J. Sakovskos. Projektą kūruoja Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba. Programos pagrindinis tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Mokymus sudaro trys dalys:
• I dalis. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
• II dalis. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų?
• III dalis. Kaip kalbėti su paaugliais?

II ir III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus. Turiu teisę mokyti pirmąją dalį, baigusiems galima tęsti mokymus PPT.

I dalies susitikimų temos:
• Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
• Ribos
• Jausmai
• Vaiko skatinimas bendradarbiauti
• Bausmės
• Problemų ir konfliktų sprendimas
• Vaiko savarankiškumo skatinimas
• Vaidmenų primetimes, išlaisvinimas iš “primesto“ vaidmens
• Padedantis pagyrimas ir paskatinimas

Susitikimai trunka 3 val. 30 min. Pirmieji trys susitikimai privalomi, vėliau galima praleist du susitikimus, bet ne iš eilės.

Grupėje ne daugiau 12 dalyvių.

Kursų pradžia – spalio 2 d. (ketvirtadienį) nuo 18:00.
Kursai vyks 10 savaičių, ketvirtadieniais nuo 18:00 iki 21:30, nuo spalio 2 d. iki gruodžio 4 d.

Kursų vieta: Antakalnio progimnazija (Antakalnio 33, Vilnius), 19 kabinetas (įėjimas iš kiemo pusės).

Registracija. Rasa Šimkonienė tel. 8 686 56121,  rasa.simkoniene@gmail.com arba  antakalnioprogimnazija@gmail.com.