SparnaiKviečiami dalyvauti 4 – 5 ir 6 – 7 klasių mokiniai, kurie mėgsta ginčytis ir nori išmokti tai atlikti mandagiai bei įtikinamai.   „Debatų klubo“ nariai užsiėmimų metu kalbės gimtąja bei anglų kalbomis. „Debatų klubo“ tikslas – ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir konstruktyvų bendravimą. Užsiėmimų metu mokiniai bus supažindinti su debatų metodika bei mokysis ją taikyti praktiškai. Dirbdami grupėse mokiniai įgis komandinio darbo patirties, mokysis rinkti informaciją, ją analizuoti bei kritiškai vertinti. Debatų metu mokiniai lavins oratorinius gebėjimus, ugdys toleranciją skirtingai nuomonei.
„Debatų klubas“ veiks antradieniais per 6 – 8  pamokas, kviečiame registruotis.  
Socialinė pedagogė Jurga Kukienė