Šiais mokslo metais mokinys, kuris lankys ne mažiau kaip 60 proc. užsiėmimų, galės įgyti „Neformaliojo ugdymo (būrelio) pažymėjimą“! Tie, kurie lankys 100 proc. užsiėmimų bei atliks paskirtas užduotis, gaus ne tik pažymėjimą, bet ir aprašą ko mokėsi ištisus metus, kokių gebėjimų bei žinių įgijo. Mokiniai, lankantys progimnazijos būrelius, užsiėmimų metu įgytas žinias, gebėjimus bei kompetencijas pristatys mokyklos bendruomenei viename iš mokslo metų renginyje, parodoje ar atvirų durų dienoje.