Pareigybių pavadinimai, pareigybės, krūvis:

 – pradinių klasių mokytojas 1-3 metams su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, pilnu darbo krūviu;
 – teatro mokytojas su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, 6 val. nepilnu darbo krūviu, neterminuota sutartimi ;
 – matematikos mokytojas ir klasės auklėtojas su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, pilnu darbo krūviu;

Darbuotojai reikalingi nuo 2014-09-01.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas (būtina mokytojo/pedagogo  kvalifikacija), atitinkamo dalyko kompetencija;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • Mokytojas yra išorės vertintojas;
 • Mokytojas yra „Renkuosi mokyti“ projekto dalyvis;
 • Mokytojo darbo patirtis (darbdavių rekomendacijos);
 • Darbo patirtis su spec. poreikių turinčiais vaikais;
 • Komunikacija užsienio kalbomis (anglų ar kitos ES kalbos, rusų k.);
 • Gebėjimas taikyti informacines technologijas (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • Dalyvavimas mokinių konkursuose, olimpiadose, projektuose.

Būtina pateikti nuskanuotus, kopijuotus dokumentus  el. paštu ar paštu:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
7. Motyvacinį laišką, atsakant į šiuos klausimus:
7.1. Kaip aš suprantu mokymą ir mokymąsi?
7.2. Ko galiu pamokyti kitus progimnazijos mokytojus bei vadovus?
8. Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai.
 
Dokumentų lauksime iki 2014 m. rugjūčio 17 d. įskaitytinai el. pašto adresu antakalnioprogimnazija@gmail.com ar paštu, adresu Antakalnio g. 29, LT-10312 Vilnius. Tel. nr. (8 5) 234 6011.

Reikalavimus atitinkančius ir prašomus dokumentus pateikusius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui  2014 m. rugpjūčio 21 d. nuo 8:30 val. Kiekvienam kandidatui​ tikslus pokalbio laikas bus praneštas el. paštu.  
 
T. Jankūnas, 8 608 708 33