Vienintelis progimnazijoje dirbantis ugdymo aplinkos darbininkas kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymo aplinkos aprūpinimui,  taip pat bibliotekos darbuotojai rūpinasi kabinetų atnaujinimu, naujos įrangos įsigijimu, parama bei labdara turtui atnaujinti, įsigyjami nauji vadovėliai, skaitmeninis turinys bei kitos ugdymo priemonės. Jau rengiamas pamokų tvarkaraštis, planuojami būreliai ir ruošiamasi naujo el. dienyno naudojimuisi.

Įdomesnė naujovė yra ta, kad kitais mokslo metais mokytojai naudosis „Šviesos“ leidyklos skaitmeniniu turiniu pradinėms klasėms. Mokiniams pasiūlysime mokytis Ispanų kalbą.  

Sulauksime mažiausiai trijų naujų darbuotojų: mokytojų bei pagalbos specialisto.

Vadovėliams išleidome per 26 000 Lt. Taip pat Mokinio krepšelio lėšų dėka atnaujinome kompiuterių klasę. Atliekamas būsimų pirmų klasių – keturių kabinetų remontas. Remontui naudojame gautas tėvelių paramos lėšas.  Saugumui užtikrinti planuojame įtaisyti vaizdo kameras.

Džiaugėmės naujais sodinukais prie pradinukų korpuso!  

Mūsų mokyklai yra labai reikalinga parama bei pagalba, todėl bet kokia iniciatyva ar parama yra labai svarbi.

 Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai pagamino per dešimt naujų suoliukų, kuriais galės naudotis patys mokiniai. Suoliukų mūsų mokyklai reikia dar daugiau! Norėtųsi ir tvoros, progimnazijos simbolika sporto  aprangos, priemonių remontams. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija padovanos mums baldų bei geresnių lentų. Džiaugėmės Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos dovanotais dvejais pianinais!

Iš ties turime daug iššūkių bei sulaukiame nemažai pagalbos!

Kiekvieno pagalba yra mums svarbi tik dėl mūsų vaikų ateities!

Direktorius Tomas Jankūnas