Vilniaus Antakalnio progimnazija per šiuos mokslo metus pateikė septynis projektus įvairioms programos siekdama paįvairinti ugdymo procesą, pagerinti ugdymo aplinką ir spręsti kylančias ugdymo problemas. Du projektai šiai dienai buvo finansuoti. Pirmas sėkmingas projektas – tai tarpmokyklinis „Draugystės sparnų“ projektas, kuriam skirta 4000 Lt. Šio projekto metu 8-tų klasių mokiniai mokėsi tolerancijos pažindami kitas tautų kultūras bei tradicijas. Antras sėkmingas projektas – Mokyklų tobulinimo programos plius projektas, pagal kurį mokyklai skirta planšetinių kompiuterių klasė. Trečias sėkmingas projektas yra vasaros poilsio projektas, pagal kurį vietoj 1600 Lt Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 800 Lt finansavimą folkloro ansamblio „Linelis“ stovyklavimui. Ketvirtas sėkmingas projektas – „Zipio“ ir „Obuolio“ draugai, kur dalyvauja pradinių klasių mokiniai nemokamuose socialinio ugdymo programose.

Dar du projektai patyrė nesėkmę: „Erasmus plius“ programai pateiktas mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas nebuvo finansuotas. Taip pat sėkmės nesulaukė ir Samsung projektui pateiktas „Mokykla ateičiai“ projektas. Priežastysneaiškios, nors konkurencija buvo labai didelė. Kol kas neturime atsakymo dėl  bendruomenės projekto „Senelių mokykliniai metai“ vertinimo, kuris pateiktas Mokyklų tobulinimo centrui. Prie šio projekto sėkmės gali prisidėti visa mūsų mokyklos bendruomenė palaikydama šį projektą balsuojant internetewww.mtc.lt.

 Dėkojame mūsų progimnazijos projektų autoriams už norą bei pastangas keisti mūsų mokyklos gyvenimą. Rašyti projektus nėra lengva – tai yra labdaringa investiciją į nežinomą rezultatą, nes projektinis finansavimas yra menka paguoda mokyklai. Lietuvoje finansuojami vos keli projektai, atranka praeina dešimtadalis pareiškėjų, vadinasi tik keliolika vaikų bei bendruomenių gali būti laimingesni. O juk turėtų visi turėti vietą po saulę.

Šiai dienai projektai yra vienintelė geresnė galimybė gauti papildomą finansavimą mokyklai. O mokyklų finansavimas yra skurdus.

 

Direktorius Tomas Jankūnas