Po išvažiuojamojo mokytojų tarybos posėdžio mokyklos bendruomenei buvo pristatyta progimnazijos vizija: ,,Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė".  

 Džiaugėmės proga Rasų, arba Joninių, proga apvainikuoti mūsų mokyklos Rasą ir Joną ąžuolų vainikais.

Danutė Šapalienė