Antakalnio progimnazijos mokytojai  ankstyvą  birželio 19-os rytą būriavosi mokyklos kieme. Jie nekantraudami laukė autobuso, kuris turėjo nuvežti į paskutinį mokytojų tarybos posėdį. Netradicinė posėdžio aplinka – Ignalinos rajono „Varnakiemio“ sodyba – paskatino mokytojus kūrybiškai pažvelgti į jiems skirtą užduotį – sukurti mokyklos viziją. Tai sąlygojo ir netradicinius darbo metodus. Mokytojai vaidino, improvizavo, atsakingai  ir kūrybingai atliko jiems skirtas užduotis. Rezultatas džiugino visus – sukurta mokyklos vizija: ,,Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė". Tai mūsų žvilgsnis į mokyklos ateitį.

Mokytojai dėkingi mūsų mokyklos tėveliui, kuris geranoriškai pasiūlė mokyklai svarbią užduotį atlikti jo išpuoselėtoje sodyboje. 

Rasa Malikėnienė

 

Prisegti failai: