Mūsų mokyklą kuruos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Diana Petkūnienė. 

Švietimo skyriaus paskirtis – padėti mokyklai, vykdyti švietimo priežiūrą mieste. Kuratorius  – tai valstybės tarnautojas, su kuriuo galima spręsti netinkamus mūsų mokyklos valdymo bei administravimo klausimus, spręsti kitas su mūsų mokykla susijusias problemas. Prašome tėvelių ar jų atstovų, taip pat progimnazijos darbuotojų prieš kreipiantis į Savivaldybę ar kitą instituciją dėl mūsų mokyklos problemų, jų sprendimo kelių pradėti ieškoti nuo klasės auklėtojų ar mokytojų, skyrių vedėjų, pavaduotojų ar direktoriaus. Jei sprendimo nerasite mokykloje, visada galite kreiptis į aukštesnę instituciją – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, Savivaldybės administraciją, Švietimo ir mokslo ministeriją ir t.t.

Mūsų kuratorės kontaktiniai duomenys:

diana.petkuniene@vilnius.lt
Tel.
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab.

Su įsakymu, kuriuo paskirta kuratore, galite susipažinti čia:

Savivaldybės pagrindiniai švietimo teisės aktai skelbiami čia.

Direktorius Tomas Jankūnas