Stovyklos tikslai:

1. Antakalnio progimnazijos mokiniams organizuoti vasaros programinį užimtumą, surengiant dieninę stovyklą DŽIAUKIMĖS DRAUGE;

2. Sudaryti sąlygas mokinių meninei saviraiškai, pažinimui ir turiningam poilsiui;

3. Skatinti ir propaguoti sveiką gyvenseną, įvairiapusį ugdymą;

4. Plėtoti neformalų muzikinį – meninį ugdymą, t. y. stovyklos metu mokiniai dalyvaus pasirinktose programinio darbo grupėse:

4.1 Tikslinėje – vokalinio (solo ir ansamblinio), instrumentinio (kankliavimo, skudučiavimo, smuikavimo ir kt. muzikavimo), dailės (piešimo, karpymo, juostų pynimo);

4.2 Pasirenkamosiose – technologijų (drožinėjimo, graviravimo, medžio ir stiklo apdirbimo, kartono apdirbimo), sveikos gyvensenos. Taip pat bus organizuojamos pažintinės išvykos į Vilniaus miesto istorinio – kultūrinio paveldo vietas. Stovyklos uždarymo metu – Joninių / Rasos šventės metu bendruomenei bus pristatyta integruota visų programinio darbo grupių veikla ir jos pasiekimai – teatralizuotas lietuviškos muzikos koncertas, dailės ir darbelių paroda, svečių kolektyvų muzikinė programa.

Stovyklos data – 2014 m. birželio 16 – 25 d.d. 

Stovyklą rengia mokytoja Džeralda Gadeikienė ir mokytojas Egidijus Lukaševičius.