Baigiantis mokslo metams Antakalnio progimnazijos mokytojas Egidijus Lukaševičius, Antakalnio gimnazijos mokytojai Erika Glazačiovaitė, Algirdas Čiukšys ir Vladislovo Sirokomlės vidurinės mokyklos mokytoja Liucija Pidganiuk vyko į Lenkiją užmegzti tarpmokyklinių, tarporganizacinių – jaunimo programų partnerystės ryšių su Lenkijos Gdynios ir Olštyno miestų mokyklomis.

Pirmiausia mokytojai apsilankė Gdynios miesto statybos ir dizaino profesinio"Zespol szkol Budowlanych" mokymo institucijoje, vėliau – "Zespol szkol hotelarsko-gastronomicznych" mokykloje. Vilniaus pedagogai liko sužavėti "Zespol szkol hotelarsko-gastronomicznych" švietimo įstaiga, kurioje mokiniai mokosi ne tik pagrindinių dalykų, bet ir gastronomijos, klientų aptarnavimo, viešbučių vadybos profesijų. Praktikos metu patys mokiniai ruošia maistą mokyklos valgyklai, šioje mokykloje galima užsisakyti kulinarijos ir konditerijos gaminių įvairioms progoms ir miesto gyventojams. Taip mokykla gali užsidirbti, dalinai save išlaikyti ir net gi dalyvauti mieste organizuojamose labdaros akcijose ir kultūros renginiuose.

Toliau Lietuvos atstovai pabuvojo Olštyno miesto gimnazijoje ir pagrindinėje mokyklose. Ilgametis muzikos mokytojas, dabar universiteto dėstytojas Boguslav Palinski pristatė mokyklas, papasakojo apie mokymo sistemas, profilius, tradicijas, mokyklose organizuojamus renginius ir tarptautinę veiklą.

Gdynios ir Olštyno mokymo įstaigose buvo aptarti ateities Vilniaus Antakalnio gimnazijos ir progimnazijos, Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos projektai, apjungsiantys Lietuvos ir Lenkijos bendrą istoriją, kultūrą, tradicijas ir netgi šalių kulinarinį paveldą. Bendraujant su būsimais partneriais buvo aptartos seminarų, stažuočių, stovyklų vadovų rengimo kursų mokytojams galimybės, diskutuota ir apie Lietuvos ir Lenkijos švietimo sistemų privalumus, trūkumus bei ateities perspektyvas.

Tarpmokykliniams ryšiams su Lenkijos institucijomis užmegzti padėjo ir kelionę parėmė tarptautinė organizacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga / YWCA – YMCA, jos dėka dalyvavę mokytojai aplankė ir gražiausias Gdynios, Gdansko ir Olštyno miestų vietas.

Egidijus Lukoševičius