Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas:

 • terminuota darbo sutartis 1-2 metams su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu;

Darbuotojas reikalingas nuo 2014-09-01.

Klasės –  1-8 klasės.

 Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją;
 • Išmanyti individualių programų rengimo principus, pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • Išmanyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • Gebėti bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Komunikuoti gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 • Gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
 • Gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 Privalumai:

 • Specialiojo pedagogo darbo patirtis;
 • Komunikacija užsienio kalbomis (anglų ar kitos ES kalbos, rusų k.); 
 • Gebėjimas taikyti informacines technologijas (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • Ankstesnių darbdavių rekomendacijos;

Būtina pateikti skanuotus dokumentus  el. paštu ar paštu:

1.      Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.      Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.       Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.     Gyvenimo aprašymą;

5.      Motyvacinį laišką;

6.      Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai.

  Dokumentų lauksime iki 2014 m. gegužės 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.lt ar adresu Antakalnio g. 29, LT-10312 Vilnius. Tel. nr.  (8 5) 234 6011 .

Reikalavimus atitinkančius ir prašomus dokumentus pateikusius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui gegužės 29 d.