Mes nugalėsim Covid 19!

Vadovaudamiesi įsigaliojusiu naujausiu (2020 m. lapkričio 11 d.) Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendimu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ffb9fb0243011eb932eb1ed7f923910) , informuojame, kad

·         kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais:

·         mokyklos darbuotojams ir 5-8 klasių mokiniams kaukės mokykloje ir jos teritorijoje privalomos;

·         Bendrose mokyklos erdvėse, kai yra galimybė kontaktuoti, maišytis skirtingų srautų mokiniams  (įėjus į mokyklą, foje, koridoriuose, valgykloje, einant į higienines patalpas, sporto sales  ir pan ir pradinių klasių mokinius prašome dėvėti dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

·         esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas“.

 

Puikios dienos ir stiprios sveikatos linkėdama

pagarbiai Lina Miškinienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė