Vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, Antakalnio progimnazijoje  nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 27 dienos, ugdymas bus organizuojamas tokia tvarka:

  1. Pradinių klasių mokiniai toliau eina į mokyklą, pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų. Karantino metu 1-4 klasių tėvams leidžiama patiems nuspręsti ar leisti vaiką į mokyklą, ar ugdyti savarankiškai namuose. Atskiras nuotolinis mokymas tokiems mokiniams nėra vykdomas, nebent tokį iššūkį priims pradinio ugdymo mokytoja. Tėvų atsakomybė bus užtikrinti savarankišką mokinių užduočių atlikimą progimnazijos el. dienyne talpinamą pamokų turinio ir namų darbų užduočių medžiagą. Taip pat šiuo atveju reikalingas tėvų prašymas teikiamas klasės vadovei el dienynu leisti ugdytis savarankiškai ir pateisinti  praleidžiamas mokykloje vykstančias pamokas.
  2. 1-4 klasėms visos dienos mokyklos grupės dirba  įprasta tvarka.
  3. 5-8 klasių  moksleiviams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas per  Google aplinką.   Ugdant 5-8 klasių mokinius  laikysimės  įprasto pamokų tvarkaraščio ir dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome lapkričio 3-6 dienomis.
  4. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
  5. 1-8 klasių mokiniams, kuriems reikalinga mokymosi pagalba, yra sudėtingos sąlygos mokytis namuose ar reikia kitokių mokymo/mokymosi sprendimų, turėtų kreiptis el. paštu –  pavaduotoja@antakalnio.lt

Išlikite ramūs, budrūs, kūrybiški, saugūs bei sveiki!

https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis