Lapkričio 3 dieną (antradienį) pirmoji (1) pamoka bus skirta klasės vadovo ir mokinių susitikimui.

Susitikimo nuoroda bus matoma  Nuotolinių pamokų tvarkaraštyje mokyklos svetainėje (https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis/nuotolin%C4%97s-pamokos?authuser=0 ), taip pat  mokiniai pakvietimą gaus iš savo klasės vadovo.  

1b klasės mokiniai mokosi nuotoliniu būdu: savarankiškai su tėvelių pagalba įveikiant Tamo dienyne mokytojos paskirtas užduotis. Su savo mokytoja Zita mokiniai bei jų tėveliai gali konsultuotis kiekvieną mokymosi dieną nuo 10:00 iki 12:00 val. per Google Meet el. aplinką (https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis/nuotolin%C4%97s-pamokos?authuser=0).

Pirmojo susitikimo  metu mokiniai bus supažindinami su nuotolinio mokymosi tvarka

Labai svarbu patogi darbo vieta, nusiteikimas mokytis – sudaryti ir laikytis dienotvarkės ir laikytis pagrindinių vaizdo pamokų taisyklių.

Daugiau patarimų, pagalbos kaip naudotis įrankiai rasite mūsų nuotolinio ugdymo svetainėje. Viliamės, kad tai Jums bus naudinga bei padės!

Linkime įdomių, kūrybiškų ir darbingų pamokų. Saugokime viekni kitus, atraskime nuotolinį mokymosi būdą.


KARŠTOJI PAGALBOS LINIJA PIRMĄ MOKYMOSI NUOTOLINIU BŪDU DIENĄ!

Informuojame, kad 5-8 klasių mokiniams, kuriems nepavyksta prisijungti prie nuotolinių pamokų ar reikia kitokios pagalbos dėl nuotolinio ugdymo gali kreiptis į Progimnazijos Karštosios (labai karštos) linijos pagalbos specialistus nuo 07:50 iki  12:00 antradienį (2020-11-03):

Tomą   8 659 00 712  – https://meet.google.com/nbq-rumx-cxd 

Eglę   8 645 18 343 – https://meet.google.com/fnn-orqj-rxh 

Gretą     – https://meet.google.com/mse-cxwq-rqv 

Karštos linijos pokalbių kambaryshttps://chat.google.com/room/AAAAPDgt6y4 

 


REKOMENDACIJOS MOKINIAMS  DIRBANT NUOTOLINIU BŪDU 

Nuotolinis mokymas – tai savarankiškas mokymosi būdas.  Čia yra labai svarbūs Jūsų įgūdžiai ir gebėjimai mokytis, pasižymėti iškilusius klausimus ir  dalyvauti susitikimuose su mokytojais. Todėl mes rekomenduojame:

 1. Susidaryti savo dienos darbotvarkę: 
 • numatykite, kuriuo laiku dirbsite su vadovėliu ir mokysitės teoriją, laiku atlikite užduotis ir atsiskaitykite mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;
 • skirkite laiką, kada dirbsite prie kompiuterio ir atliksite užduotis elektroninėje erdvėje;
 • dalyvauti nuotolinėse pamokose pagal įprastą pamokų tvarkaraštį per  Google Meet programą (mokytojai dalį pamokų gali vesti nekontaktiniu būdu, skirdami užduotis Google Classroom el. aplinkoje ir pan., o apie tai jie jus informuos pamokų metu).
 1. Dirbkite kiekvieną dieną nuosekliai, laikykitės mokytojų paskirtų terminų. Nepalikite visų užduočių vienai dienai.
 2. Pagrindinis užduočių skyrimo ir bendravimo su mokytojais būdas yra Tamo dienynas. Jame mokytojai Jums nurodys, ką turite išmokti, ką reikia atlikti, taip pat bus nurodyti prisijungimų kodai prie kitų elektroninių platformų. Nauja medžiaga bei naujos užduotys bus skiriamos pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, pamokų metu stenkitės išsiaiškinti neaiškius dalykus, klausimus, temas ir pan. 
 3. Mokytojai  dirbs su šia virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, taip pat  EMA, EDUKA skaitmeninėmis priemonėmis ir kt.
 4. Kartą per savaitę vyks įprastas susitikimas – klasės valandėlė, kurios metu bendrausite ir bendradarbiausite su bendramoksliais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.
 5. Neformalusis ugdymas taip pat vyks nuotoliniu būdu per Google Meet programą (būrelių mokytojai dalį užsiėmimų gali vesti nekontaktiniu būdu skirdami užduotis Google Classroom el. aplinkoje ir pan., o apie tai jie jus informuos užsiėmimų  metu).
 6. Jūsų atliekami darbai bus vertinami, todėl visas užduotis atlikite laiku.
 7. Gautą mokymosi medžiagą panaudokite tikslingai, jos neplatinkite (draudžiama platinti vaizdo konferencijų įrašus). Jūs atsakote už savo veiksmus.
 8. Saugiai ir atsakingai naudokitės elektronine aplinka.

Išnaudokite laiką skaitydami knygas, kurias galite skaityti Jums  tinkamu būdu, o mokymosi bei savo išgyvenimus fiksuokite rašydami dienoraštį, rūpinkitės savo sveikata.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje, kurią nuolat tiksliname: 

https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/.

Prisegti failai: