Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Komisijos „Erasmus+“ projektą „SELFIE–Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai“ (angl. SELFIE – Digital Schoools Awards“), pavietė mokyklas stiprinti skaitmeninę kompetenciją ir siekti naudingų pokyčių.

Pagal „Europos skaitmeninių mokyklų“ programą bus pripažintos 75 mokyklos penkiose Europos šalyse (Lietuvoje, Airijoje, Škotijoje, Serbijoje ir Slovėnijoje) už jų skaitmeninės kompetencijos tobulinimą ugdymo procese.

Programos tikslas yra trejopas:

  • remtis jau reikšminga mokyklų pažanga skaitmeninio mokymo(si ) srityje ir skatinti jas siekti tolesnio tobulėjimo;
  • atkreipti dėmesį į skaitmeninio švietimo praktiką dalyvaujančiose mokyklose;
  • pripažinti tų mokyklų, kurios baigia programą, pasiekimus.

Skaitmeninių mokyklų programos etapai

Dalyvaujančios mokyklos pradeda kelionę atlikdamos visos mokyklos įsivertinimą, naudodamos Europos Komisijos SELFIE įrankį. Tad pirmas žingsnis – skaitmeninės kompetencijos įsivertinimas (jei mokykla dar nėra to dariusi), naudojant Europos Komisijos SELFIE (mokymosi savianalizė, skatinanti ugdyme efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) priemonę: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt.

Greitai (preliminariai –  lapkričio mėnesį)  mokyklos bus kviečiamos užsiregistruoti tinklalapyje „wards4selfie.eu “, kur jos gaus pagalbą ir sukauptus išteklius, padėsiančius parengti ir įgyvendinti visos mokyklos plėtros planą. Per visą laikotarpį mokyklos bus pakviestos įkelti savo gerosios patirties įrodymus. Kai bus pasirengusios, mokyklos galės kreiptis dėl pripažinimo (Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo) pagal  šią programą. Apdovanojimo procesas vykdomas etapais ir turėtų būti baigtas iki nustatyto termino – 2021 m. lapkričio mėnesio.

Bandomojo projekto metu mokykloms bus pasiūlyta galimybė užmegzti ryšius su kitais mokyklų bendruomenės nariais, kad jie galėtų mokytis ir dalytis patirtimi. Kai kurioms mokykloms bus naudinga pasikalbėti su mūsų skaitmeninio švietimo patarėjais, kurie paskirti padėti mokykloms jų skaitmeninėje kelionėje.

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla prisijungs prie mūsų bendruomenės šioje įdomioje kelionėje stiprinti skaitmeninį švietimą mokyklose!

Prisegti failai: