Mokykloje ugdydami vaikus nemažai dėmesio skiriame  saugaus vaikų elgesio praktinių žinių ir
įgūdžių formavimui, nuostatų nuolat stebėti ir vertinti besikeičiančią aplinką, suvokti
kylančius pavojus, jų priežastis ir pasekmes, pagarbos gyvybei ir sveikatai, pagarbos
kitam asmeniui, atsakomybės, iniciatyvumo formavimui. Šiuos principus mokytojai stengiasi įgyvendinti taikydami įvairius metodus.

Gamtos ir žmogaus pamokose 5-okai kūrė patys saugaus elgesio gamtoje taisykles ir jas vaizdavo piešiniais. Vaikai buvo labai kūrybiški ir išmanūs. Kai kuriuos jų darbelius demonstruojame ir mokyklos bendruomenei 3 aukšte.

Džiaugiamės mūsų vaikų kūrybiškumu ir išradingumu.

 

Prisegti failai: