Pirmasis rugsėjis– adaptacinis laikotarpis pirmokams, kuris nuo 2-3 savaičių gali išsitęsti net iki 6 mėnesių. Tai ypatingas laikas kiekvieno žmogaus gyvenime. Būtent šiomis dienomis klostosi sėkmės pamatai mokykloje.

Kaip galime padėti kuo lengvesniam virsmui iš darželinuko į mokyklinuką?

Vaikas išgyvena šį periodą skirtingai. Mokinio tėveliai, patys svarbiausi asmenys jo gyvenime, gali padėti adaptuotis naujame gyvenimo tarpsnyje, ir padėti susikurti tokį gyvenimo būdą, kuris padės priimti ir visiškai nepatirtą (gal išsvajotą, o gal nenorimą) „mokyklinuko“ vaidmenį.

Kaip palengvinti pirmokų adaptacinį laikotarpį? Dalinamės paprastais bei efektyviais patarimais

Tiksliai susidėliokite vaiko dienos režimą : vaikas turi žinoti kelintą jis keliasi, pusryčiauja, keliauja į mokyklą, ilsisi, užsiima kita veikla. Galima šeimoje nusipiešti visiems kartu ar kitaip vizualizuoti dienos tvarką ;

Užtikrinkite, kad vaikas eitų miegoti vienodu laikusukurkite ritualą kuris taptų rutina, tai padės vaikui gerai išsimiegoti (pirmoko miegas turėtų sudaryti ne mažiau 9-10 val.);

Pasirūpinkite mokymuisi skirta erdve, kurioje jūsų pirmokas(ė) galėtų nusiteikti darbui, nebūtų blaškomas žaislų ir kt. pašalinių daiktų (gali būti pamokų tvarkaraštis, kelios įkvepiančios frazės, poilsio valandėles, sėkmės nuotraukos ir pan.);

Neapkraukite pirmoko(ės) būreliais ir kita užklasine veikla! Jeigu iki 1-os klasės vaikas nelankė jokio būrelio – neskubėkite ieškoti papildomų užsiėmimų. Pradžiai, leiskite vaikui priprasti prie mokyklos, mokytojos, disciplinos ir vaikų kolektyvo, o dominantį vaiką būrelį visuomet spėsite surasti ir vėliau!

Psichologiškai vaikui lengviau seksis adaptuotis, jeigu:

Palaikysite ir skatinsite vaiko tapimą mokiniu: išmokinsite savarankiškai

susidėti reikalingus daiktus į mokyklą, apsirengti uniformą rytais, savarankiškai atlikti suprantamus uždavinius ir namų darbus, ir, tik prireikus kreiptis pagalbos;

Išmokinsite vaiką tinkamai reaguoti į nesėkmes. 1-oje klasėje vaikui nepaprastai svarbu išgirsti, kad jis gali klysti, kad jis (ji) nebūtinai turi būti pirmas, o, už rezultatą, yra svarbiau dedamos pastangos ir noras tobulėti;

Kalbėsitės su vaiku apie jausmus, kuriuos patiria mokykloje, skatindami pasipasakoti ir dalintis;

Teigiamai atsiliepsite apie vaiko naują autoritetą – mokytoją : juk dabar vaiko gyvenime atsirado dar vienas suaugęs asmuo, kuriuo vaikas tiki ir iš kurio išmoksta daugybę naujų dalykų!

Atsiminsite, kad adaptaciniu laikotarpiu vaikas gali būti aktyvesnis ir dirglesnis, gali jautriau reaguoti į paprastus kasdienius dalykus. Todėl svarbi Jūsų pačių kantrybė ir empatija bei teigiamas, ramus emocinis fonas šeimoje.

Kiekvienas vaikas yra individuali asmenybė, tad ir jūsų vaiko adaptacinis laikotarpis gali turėti savitų pakilimų ir nuosmukių. Ypatingai svarbu nelyginti vaiko su kitais, bet, pabrėžti tik jam (jai) būdingas unikalias savybes ir talentus. Kaip tik to vaikai tikisi iš savo artimųjų. Jūs visada galite kreiptis konsultuotis ir pasitarti su klasės mokytoja, mokyklos pagalbos specialistais. Būkite aktyvūs, esate laukiami. Linkime sėkmės.

Parengė Psichologė Natalja Šopė

Prisegti failai: