Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu „Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu“, mokinių tėvai tiek dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, tiek dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo, turi kreiptis į Vilniaus Antakalnio progimnazijos raštinę (el. paštas – rastine@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00612) su prašymu kompensuoti mokinių kelionės išlaidas iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 10 d., o Vilniaus Antakalnio progimnazijos atstovai, įvertinusi tėvų prašymų pagrįstumą iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turite pateikti duomenis steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybei.

Siekiant nustatyti ar mokiniui priklauso teisė į kompensaciją dėl važiavimo išlaidų – reikia:

  1. Patikrinti ar mokinys, pretenduojantis į kompensaciją dėl važiavimo išlaidų kompensavimo gyvena ne mieste, o kaime arba miestelyje. Jeigu jis gyvena mieste – kompensacija jam nepriklauso;
  2. Įsitikinus, kad mokinys gyvena kaime arba miestelyje, reikia patikrinti ar Vilniaus Antakalnio progimnazija kaip ugdymo įstaiga mokiniui yra arčiausia – kompensacija jam priklauso.

Prisegti failai: