Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis bei Jūsų pasiūlymais, patarimais. Be Tvarkoje numatytų principų, norima atkreipti dėmesį ir akcentuoti:

  • atsižvelgiant į esamas šiai dienai rizikas, prašome minimizuoti visus susibūrimus, o Rugsėjo 1-osios šventę organizuoti atskirais srautais, skirtingomis dienomis ir pagal galimybę tik moksleiviams;
  • šventės, susitikimų vietas kiek tai yra įmanoma (leidžiant oro sąlygoms) rengti lauke, užtikrinant, kad būtų laikomasi saugaus atstumo.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog LR SAM Visuomenės sveikatos departamentas akcentuoja, jog renginiams yra nustatyti kiti saugumo reikalavimai, tad Rugsėjo 1-osios šventės renginiui dalyviams reikia dėvėti kaukes.


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldyb… by VilniausAntakalnioProgimnazija on Scribd