Atsiradus naujiems reikalavimams dėl COVID-19 saugumo mokykloms, ČikuRaku mokinių daiktų išnuomotos spintelės bus perkeltos iš trečio aukšto į skirtingus aukštus, t.y. arčiau 5-8 mokinių klasių, kad sumažinti judėjimo srautus mokykloje.

Tie, kurie lig šiol naudojasi ČikuRaku spintelėmis, prašome iki 08-31 pasiimti visus daiktus iš spintelių, jei tokių yra likę,palikti spintelės raktus mokykloje esančioje ČikuRaku pašto dėžutėje (trečiame aukšte).

Pernešus spinteles,  bus sudarytos naujos sutartys ir pristatyti nauji raktai.

Klasių suskirstymas aukštais bus toks:

1 aukštas – 5a, 5f, 6b, 7d, 7e, 8e;

2 aukštas – 5d, 5c, 6a, 6d, 7b, 8c, 8d;

3 aukštas – 5b, 5e, 6c, 6e, 7a, 7c, 8a, 8b.

Tie, kurie nori naujai sudaryti sutartis, prašome kreiptis čia – https://www.cikuraku.lt/mokyklai/.  Primenu, kad spintelės yra nėra privalomos. Vaikai fizinio ugdymo aprangą gali laikyti klasėje, o pasibaigus dienai privalo parsinešti namo. Rūbinėje bus galima palikti tik striukę ir/ar lietsargį (skėtį). Soc. remtiniems mokiniams, VGK sprendimu, spintelės tiekiamos nemokamai.

Mokyklos taryba planavo keisti spintelių nuomotoją, tačiau dėl sudėtingos esamos situacijos, spintelių tiekėjas šiais mokslo metais nesikeis., nebent nebebus poreikio, niekas nesinaudos.

Direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai: