Gerb. tėveliai (globėjai, rūpintojai), progimnazistai

Vilniaus Antakalnio progimnazijoje priėmėme sprendimą, kad nuo 2020-03-30 iki kol baigsis karantino laikotarpis, nuotolinį mokymąsi organizuosime per Google Classroom ir „Eduka KLASĖ“, „EMA“ skaitmenines nuotolinio mokymo/(-si) aplinkas. Taip pat vaizdo bei bendravimo priemones: Big Blue Button, Google chat, Google meet. Mokymosi tikslu mokiniams sukurti mokyklos el. pašto adresai (mokyklos el. adresus turi visi mokyklos darbuotojai). Dėl progimnazijos pašto prisijungimo mokiniams prašome rašyti el. adresu – pastas@antakalnio.lt. El. aplinkos bei bendravimo priemonės pasirinktos dėl to, kad jų pagalba galima ne tik paskirti, bet ir gauti grįžtamąjį ryšį apie mokinių mokymąsi. Mokytojai pamokų metu gali naudoti ir kitus ugdymo šaltinius Vyturys, Matmintinis, Oxford ir kitas…  

Šiuo laikotarpiu taip pat svarbiomis mokymosi priemonėmis išlieka tradicinės knygos, vadovėliai bei pratybos. Darbą prie el. ekranų  siūlome keisti su įprastais vadovėliais ir/ar pratybomis. 

Dirbsime derindami savarankišką ir nuotolinį, realiu laiku vykstant, mokymo/(-si) būdus. 

Mokiniai mokytojų paskelbtas užduotis matys prisijungę prie TAMO el. dienyno (jums būtina turėti prieigą, prašome kreiptis dienynas@antakalnio.lt), kur bus nurodytos ir prieigos prie el. aplinkų ar šaltinių. 

Nuotolinio mokymosi laikotarpiu mokiniai privalo reguliariai sekti pateikiamą informaciją el. dienyne. Mokiniai pateiktas užduotis atliks savarankiškai, derindami darbą pagal jiems įprastą pamokų tvarkaraštį. Jei reikės individualių konsultacijų su mokytoju (a), tuomet mokinys (ė) jungsis prie Google meet pokalbių programą pagal pateiktą mokytojų konsultacijų grafiką ir/ar kalendorių. Mokytojai su mokiniai pagal jų susitarimus interneto pokalbių programų (Big Blue Button, Google chat, Google meet) dėka galės susitikti ir dažniau.

Svarbiausia, kad mokiniai laiku atliktų užduotis, o jei kyla problemų, dalyvautų gyvose konferencijose su dalyko mokytojais ir klasių vadovais. Mums svarbu turėti grįžtamąjį ryšį, žinoti, kad visi mūsų progimnazijos mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

Mokyklos vadovai, pagalbos specialistai, biblioteka ir kiti darbuotojai taip pat bus pasiekiami per pokalbių programas (Big Blue Button, Google chat, Google meet).

Šiuo metu mes rūpinamės tais mokiniais, kurie turi labai menkas galimybes naudotis internetu bei kompiuteriu namuose. Vėliau sieksime padėti ir kitoms šeimoms, kurios dalinasi keliais kompiuteriais, gal mums padės savivaldybė ar valstybė (žinome jei Jūs galite vieni kitiems padėti, būtų labai šaunu bei malonu, tik taip kuriame bei mokomės gerumo vieni kitiems).

Nekantriai laukiame mokinių sugrįžtant prie mokymosi ir pirmadienį, kovo 30 dieną, skelbiame virtualią Vilniaus Antakalnio progimnazijos netradicinio ugdymo dieną 

Dienos virtualūs susitikimai:

8:00 – 8:45 pagalbos specialistų valanda. Specialistai, tėvai ir mokiniai.

Susitikimo renginio nuorodos:

Pagalbos specialistai Klasės Prisijungimo nuoroda
Olga Telešova

Laura Šližienė

Grita Rakauskaitė

Erika Tamaševičiūtė

Gražina Sadauskienė

1-2 klasės https://meet.google.com/adu-zdqr-dmy 
Vitalijus Pagarielovas

Natalija Šopė

Rusnė Gužauskaitė

3-4 klasės https://meet.google.com/oom-auwt-pqe 
Edita Sinkevič

Agnietė Kairytė

Greta Raudonytė

Jurgita Paravinskienė

5-6 klasės https://meet.google.com/hoe-enpm-and 
Neringa Čiukšienė

Mantė Surgautaitė

7-8 klasės https://meet.google.com/kui-dkdt-gxa 

9:00 – 11:00 nuotolinis susitikimas su klasės mokiniais. Susitikimo renginio nuorodą mokiniams el. dienynu ir progimnazijos el. paštu pateiks klasės vadovas. (Klasės vadovas susitikimą kuria pasirinkę progimnazijos kalendorių – Renginiai mokiniams).

11:00 – 12:00 mokyklos administracijos ir mokinių valanda.

Susitikimo renginio nuoroda – https://meet.google.com/kdw-ywcw-ikb

Daugiau informacijos apie ugdymą suteiks klasių vadovai susitikimo metu.

Kviečiame dalyvauti bei pasidalinti informacija su tais, kuriems galbūt ne pavyks sudalyvauti pokalbiuose!

Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuotolinio ugdymo svetainė – https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis.

Direktorius Tomas Jankūnas

https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis