Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino, kad dėl viruso koronaviruso grėsmės, nustatomos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 d.  Kovo 13 dieną pamokos nevyksta dėl pandeminės situacijos, o nuo 2020 m. kovo 16 iki 27 d. vyks pavasario (Velykų) atostogos.

Mokinių atostogų metu mokyklos pedagogai ruošiasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui.

Ugdymo įstaigose rizika virusui plisti yra itin didelė, todėl jų uždarymas padės užkirsti kelią galimoms naujojo koronaviruso grėsmėms.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas (dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas (dėl pradinio ugdymo)

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“

Dauguma Vilniaus Antakalnio progimnazijos personalo dirbs nuotoliniu būdu, o mokykloje apribota bet kokia ugdymo ar užimtumo veikla, dezinfekuojamos patalpos.

Kas laukia mokinių?

Švietimo įstaigose paskelbtos privalomos dviejų savaičių mokinių atostogos. Kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies (pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių karantino nepakaktų.

Ar atostogos skelbiamos ir mokytojams?

Pedagogai per mokinių atostogas dirba,  tačiau įstaigos nustatytą darbą nuotoliniu režimu.

Ką daryti darbdaviams?

Rekomenduojama darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokiai galimybei išduoti nedarbingumo pažymėjimą tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.

Kas gali prižiūrėti ugdymo įstaigos nelankančius vaikus?

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad sustabdžius ugdymo procesą mokinukai jau galėtų pabūti vieni namuose, o darželinukams reiktų vyresniųjų priežiūros.

Savivaldybės privalės užtikrinti vaikų priežiūrą išskirtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros:

• NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

• NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

• ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

• PAGALBA. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: seneliai, vyresni broliai ar seserys ir panašiai.


Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Šalių sąrašas: Kinija, Japonija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Iranas, Pietų Korėja, Singapūras, Honkongas.

Asmenų, grįžusių iš rizikos šalių, konsultavimas dėl socialinių kontaktų vengimo.

Kaip elgtis dėl tarptautinių mainų programų?

Dėl fiksuojamo koronaviruso (viruso COVID-19) protrūkio rekomenduojame Lietuvos švietimo institucijų mokiniams, studentams, besimokantiesiems bei personalui susilaikyti nuo kelionių į šalis, kuriose yra oficialiai patvirtinti COVID-19 atvejai.

„Erasmus+“ ir kitose tarptautinėse programose ar projektuose planuojančių dalyvauti institucijų vadovus ir bendruomenes kviečiame bendru sutarimu priimti sprendimus dėl kelionių į viruso paveiktas šalis, taip pat dėl atvykstamojo mobilumo veiklų organizavimo Lietuvos institucijose, apie tai raštu informuojant programas administruojančias įstaigas.

Aktualią informaciją apie viruso plitimą galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro interneto puslapyje.


Šaltinis – https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.

Būkite sveiki, saugokite savo ir kitų sveikatą.

Direktorius Tomas Jankūnas