Posėdyje 1-8 klasių tėvų komiteto atstovai sutarė dėl naujos bendravimo aplinkos, kuri bus „Facebook“ socialiniame tinklapyje – https://www.facebook.com/groups/617539122375247/?ref=group_header. Grupę administruoja Ernesta Budrienė (Ernesta Budrienė budriene.ernesta@gmail.com).

Tėvų komitetas išsirinko naujus savo savivaldos institucijos vadovus balsų dauguma:
Tėvų komiteto pirmininku tapo –  Vytautas Pačiauskas,

jo pavaduotojais: Jūratė Grigaravičienė, Judita Nagienė, Ernesta Budrienė.

Sutarta dėl kitų Tėvų komiteto posėdžio datų:
1.                          balandžio 27
2.                          rugsėjo 21
3.                          lapkričio 23

​Tėvų komitetas kviečia visus aktyviai kelti bendrus klausimus bei dalyvauti diskusijoje gerinant mokyklos veiklą tiek „Facebook“ tėvų diskusijos el. grupėje, tiek per susirašinėjimą progimnazijos tėvų komiteto el. pašto grupe – tevukomitetas@antakalnio.lt.

Klasių tėvų komiteto pirmininkai ar jų pavaduotojai gali kelti bendram Progimnazijos tėvų komiteto aktyvui įvairius bendrus klausimus. Posėdžio metu sutarta dirbti mažesnėmis grupėmis tikslinėmis temomis.

Kviečiame visus tėvų komiteto atstovus labiau susidraugauti ir pasinaudoti galimybe kartu su savo vaikais nemokamai praleisti laiką progimnazijos sporto salėje penktadieniais nuo 19 iki 21 valandos, o šeštadieniais nuo 16 iki 19 valandos. Sale gali naudotis tik progimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, jų tėvai, pedagogai. Galime pakviesti klasių tėvus bei mokinius.

„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“

Vilniaus Antakalnio progimnazija
Antakalnio g. 33, LT-10312 Vilnius
Tel. nr. 8 659 00 612 (raštinė)

El. pašto adresas – rastine@antakalnio.lt 

www.antakalnio.lt