Tyrime dalyvavo daugiau respondentų nei minimaliai buvo reikalaujama. Netrukus išvysime ir rezultatus, kurias su Jumis pasidalinsime! Jūsų dalyvavimas yra labai svarbus ir tikimės sudarys prielaidas skaitmenines technologijas plėsti mokykloje.
 
SELFIE – tai nemokama internetinė priemonė, kuria naudojantis mokykloms lengviau įvertinti, kaip jos naudojasi skaitmeninėmis technologijomis siekdamos užtikrinti novatorišką ir veiksmingą mokymąsi. Naudodamosi priemone SELFIE, mokyklos, atsižvelgdamos į mokytojų, mokinių ir mokyklos vadovų nuomones, gali išsiaiškinti, kaip joms šiuo metu sekasi naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Toks įsivertinimo procesas gali padėti mokyklai pradėti dialogą apie galimas tobulinimosi sritis. Naudodamosi SELFIE mokyklos taip pat gali stebėti laikui bėgant daromą pažangą.
 
Ką vertina SELFIE?
Mokytojams, mokiniams ir mokyklos vadovams užduodant įvairius klausimus, priemone SELFIE vertinama, kaip jūsų mokykloje naudojamasi skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi srityse. Mokyklos vadovams skirtais klausimais daugiausia dėmesio skiriama mokyklos lygmeniu taikomoms su naudojimusi skaitmeninėmis technologijomis susijusioms strategijoms ir praktikai. Klausimai mokytojams pirmiausia užduodami siekiant išsiaiškinti su naudojimusi skaitmeninėmis technologijomis susijusią mokymo praktiką, o mokiniams – su naudojimusi jomis susijusią jų patirtį ir mokymosi praktiką. Mokyklos šią priemonę gali pritaikyti įtraukdamos jų aplinkybėms tinkančių klausimų.
 
Kas sukūrė SELFIE?
Priemonę SELFIE sukūrė Europos Komisija drauge su Europos šalių švietimo ekspertų ir praktikų grupe. 2017 m. pabaigoje priemonės beta versiją visoje Europoje išbandė daugiau kaip 67 000 mokyklos vadovų, mokytojų ir mokinių.

Prisegti failai: