Atskleiskite skaitmeninį savo mokyklos potencialą

Ar jūsų mokykla išnaudoja visas skaitmeninių technologijų galimybes mokymo ir mokymosi srityse?

SELFIE – tai nemokama, paprasta naudoti, prie poreikių pritaikoma priemonė, kuria mokykloms padedama išsiaiškinti, kaip joms sekasi mokytis skaitmeniniame amžiuje.

Nuorodos į SELFIE klausimus

  •  

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=MsmsCy8&lang=lt

  •  

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=G30nrpQ&lang=lt

  •  

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=RfU7vY6&lang=lt

Tyrimas vyksta nuo 2020-01-20 iki 2020-02-09.

APIE „SELFIE“

„SELFIE“ – tai priemonė, kuria siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir mokinių vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. Ja naudojantis galima nustatyti, kas veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir kokie turėtų būti prioritetai.

Priemone „SELFIE“ – anonimiškai – renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų mokykloje naudojamasi technologijomis. Jos renkamos pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę, kurioje galima pasirinkti sutikimo arba nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį. Teiginiai apima tokias sritis kaip lyderystė, infrastruktūra, mokytojų rengimas ir mokinių skaitmeniniai gebėjimai.

Vertinimas trunka apie 30 minučių. Klausimai yra pritaikyti prie kiekvienos grupės. Pavyzdžiui, mokiniams užduodami klausimai, susiję su jų mokymosi patirtimi, mokytojai apsvarsto mokymo praktiką, o mokyklos vadovai atsako į klausimus apie planavimą ir bendrąją strategiją.

Pagal šią pateiktą informaciją priemone parengiama ataskaita, kuri yra tarsi mokyklos naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi srityse pranašumų ir trūkumų asmenukė (angliškai – SELFIE). Kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo tikslesnė bus mokyklos „SELFIE“.

„SELFIE“ apklausos rezultatai ir įžvalgos skirti tik jūsų mokyklai – jais nesidalijama, nebent nuspręsite kitaip.

Atsižvelgiant į išvadas jums gali būti lengviau nustatyti dabartinę padėtį, o ją nustačius – pradėti diskusijas apie naudojimąsi technologijomis ir parengti jūsų mokyklai skirtą veiksmų planą. Vėliau priemone „SELFIE“ galima naudotis siekiant įvertinti pažangą ir pritaikyti veiksmų planą.

  • SELFIE visą mokyklos bendruomenę – vadovus, mokytojus ir mokinius – įtraukia į visapusišką 360° procesą, apimantį daugybę mokyklos praktikos sričių;
  • kadangi kiekviena mokykla yra unikali, šią priemonę galima pritaikyti prie konkrečių aplinkybių. Jūsų mokykla gali pasirinkti ir įtraukti jūsų poreikius atitinkančius klausimus bei teiginius;
  • naudodamiesi „SELFIE“ visi dalyviai gali atsakyti į jų, kaip mokinių, mokytojų arba vadovų, patirtį atitinkančius klausimus;
  • „SELFIE“ yra nemokama. Atsakymai yra nuasmeninti, o duomenys – saugūs;
  • dalyvauti apklausoje galite naudodamiesi kompiuteriu, planšete arba išmaniuoju telefonu;
  • baigusi „SELFIE“ apklausą, kiekviena mokykla gauna pritaikytą sąveikią ataskaitą, kurioje pateikiami išsamūs duomenys ir galima greitai gauti įžvalgų apie pranašumus ir trūkumus.

Tapkite viena iš vis didėjančios Europos mokyklų, kurios naudojasi priemone SELFIE, kad galėtų lengviau įtraukti skaitmenines technologijas į savo mokymą ir mokymąsi, bendruomenės narių.

Aplinkybės ir kūrimas

Priemonė SELFIE yra grindžiama Europos Komisijos skaitmeninio amžiaus mokymosi skatinimo švietimo organizacijose programa.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt

Prisegti failai: