Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyriui buvo persiųstas 2019 m. spalio 14 d. registruotas Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybos Tėvų komiteto raštas, reg. Nr. A50-29724/19 „Dėl Vilniaus Antakalnio progimnazijos sporto aikštyno ir patalpų remonto“.

Pažymime, kad mokykla remonto darbams naudoja Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas aplinkai, prekėms ir paslaugoms pirkti. Kaip paminėjote, progimnazijos administracija kasmet pagal išgales ir turimą finansavimą atnaujina erdves iš aplinkai skirtų lėšų. Taip pat įstaiga, vadovaudamasi Administracijos direktoriaus 2019-02-25 Įsakymu Nr. 30-466/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ teikia prašymus dėl papildomo finansavimo remonto darbams atlikti, jei lėšų trūksta. Išnagrinėjus 2019 m. pateiktus prašymus (Reg. Nr. 8200 ir 8202) įstaigai skirtos papildomos lėšos, iš kurių buvo pakeistos saugumo reikalavimų neatitinkančios nesandarios, pažeistos konstrukcijos durys, pakeistos tarpinės ir sureguliuota 700 langų, 150 langų įrengti saugumo užraktai.

Pažymėtina, kad prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo pagal 9 skirtingus uždavinius, tame tarpe  gerbūvio (sugadintų įvažiavimų sutvarkymui), vidaus remonto darbams, sanitarinių mazgų atnaujinimui ir kitiems darbams nustatyta tvarka ir terminais įstaiga gali teikti ir kitų, 2020 metų pradžioje per elektroninę sistemą tasker.vilnius.lt, iki to laiko pasiruošusi prašymo formoje reikalingus pateikti dokumentus: sąmatas lėšų poreikiui nustatyti, vaizdinę medžiagą ir statinių kasmetinės apžiūros aktus.

Atsakant į klausimą dėl aikštynų modernizavimo pagal atnaujinimo programą, ją planuojama tęsti ir 2020 metais. Vilniaus Antakalnio progimnazijos stadionas įtrauktas į remontuotinų stadionų sąrašą, daugiau informacijos apie stadionų atnaujinimą gali pateikti Savivaldybės Sporto ir sveikatingumo skyrius. Modernizuojant stadioną atnaujinama stadiono danga, įrengiamas lengvosios atletikos bėgimo takas, atnaujinamas stadiono apšvietimas – įrengiami nauji apšvietimo stulpai ir LED žibintai, nutiesiami nauji kabeliai.

Pagarbiai, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Valentas Kazlauskas

Konstitucijos pr. 3–804.2 kab.
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2373
El. p. Valentas.Kazlauskas@vilnius.lt
http://www.vilnius.lt