Mokyklos bendruomenės nariai,
spalio 24 d. 17:30 val. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Vilniaus Antakalnio progimnazijos bei VGTU Inžinerijos licėjaus mokinių susitikimas šv. Rožinio maldoje. Po šv. Mišių parapijos salėje lauks žaidimai.
Kviečiame prisijungti mažus ir didelius, visas šeimas. Jau dabar bažnyčioje galima pasigrožėti abiejų mokyklų mokinių rankomis pagamintais rožiniais.

Renginio eiga:

17:30 val. Šv. Rožinis.

18:00 val. Šv. Mišios.

18:45 val. Bendras susitikimas ir parodos dalyvių apdovanojimas.

Prisegti failai: