Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Progimnazija jau įsigijo priemones skirtas  1-4 klasėms, ir jau turime visas  gamtos mokslų (biologijos, chemijos,  fizikos  ir  technologijų mokymo priemones), skirtas 5-8 klasėms.

Gautų priemonių dėka mokytojai pamokų metu gali vesti įvairesnes pamokas, praktiškai parodyti eksperimentus. Labai tikimės, kad gautas turtas bus naudojamas ir saugomas, nes mokykla per daugelį metu gauna pirmą kartą mokymo priemonės ugdymui organizuoti.

Informacija mokytojams. Puslapyje http://www.vedlys.smm.lt/   yra priemonių vartojimo instrukcijos ir veiklų su gautomis priemonėmis. Dėl konsultacijos priemonių klausimais galima kreiptis į progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją Jurgitą Paravinskienę, pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui Adomą Vasialiauską ar direktorių Tomą Jankūną. Ugdymo priemonės yra tvarkingai sudėliotos ir sužymėtos, jas pilnai galima naudotis.