Tvarkysime Vilniaus Antakalnio ir Bernardinų kapines. Mums patikėta sutvarkyti žmonių, atidavusių Lietuvai savo gyvenimus bei pelniusiems Lietuvos žmonių garbę, padėką kapus, todėl esu tikras, kad visi, kurie kartu su direktoriumi ar pavaduotoja ugdymui prisijungs prie kapinių tvarkymo, prisidės prie mūsų istorijos išsaugojimo, pagarbos vertybės, atliks gražų darbą. Svarbu turėti jėgų bei gerą nuotaiką!
Registruotis kapinių tvarkymui galima čia – https://forms.gle/NDKHr3ZXj9wpKs6W9.
Ar pagalbininkų bus?
Tomas Jankūnas ir Neringa ČIukšienė