Vieną kartą mokyklos mokytoja parašė ant lentos štai ką:
9×1 = 7
9×2 = 18
9×3 = 27
9×4 = 36
9×5 = 45
9×6 = 54
9×7 = 63
9×8 = 72
9×9 = 81
9×10 = 90
Kai jinai baigė, ji pasižiūrėjo į mokinius, kurie visi juokėsi iš jos dėl pirmosios lygybės, kuri buvo neteisinga. Tada mokytoja pasakė: „Aš parašiau pirmąją lygybę neteisingai. Aš norėjau, kad jūs kai ko pasimokytumėt. Tai pamoka jums. Jinai rodo, kaip pasaulis elgsis su jumis. Jūs matote, kad aš parašiau 9 teisingas lygybes, bet niekas iš jūsų manęs nepasveikino su tuo, bet jūs visi juokėtės ir kritikavote mane dėl vienintelės neteisingos lygybės.
Taigi, pamoka jums. Pasaulis niekada neįvertins gerų darbų, kuriuos jūs darysite milijonus kartų, bet kritikuos jus už vieną vienintelį neteisingą poelgį, kurį jūs padarysite.

Prisegti failai: