Natūralu, kad berniukas buvo priverstas keisti ir mokyklas.
Naujojoje mokykloje pirmoji pamoka buvo dailė. Berniukui patiko piešti. Ilgai nelaukęs berniukas iš kuprinės išsiėmė spalvas, popieriaus lapą ir jau ruošėsi piešti… Bet staiga mokytoja sudraudė:
– Neskubėk. Piešim kaip visi bus pasiruošę. Šiandien piešim gėlę.
Mokytoja ant lentos nupiešė gėlę. Berniukui ta gėlė nepatiko. Bet ką darysi… Jis pabandė piešti kaip visi…
Kita pamoka buvo lipdymo. Berniukui patiko lipdyti. Nekantraudamas jis iš kuprinės išsiėmė plastiliną, ir ėmė ji maigyti. Mokytoja sudraudė.
– Neskubėk. Lipdysime kada visi bus pasiruošę. Mokytoja parodė sulipdytą puodelį su ąsele. Berniukui tas puodelis nepatiko. Bet ką padarysi… Jis pabandė atkartoti puodelį kaip ir visi.
Po kiek laiko tėvai persikėlė vėl į kita miestą. Berniukas pakeitė eilinę mokyklą.
Pirmoji pamoka buvo dailė. Berniukui patiko piešti.
Priėjus mokytoja pasiteiravo kodėl berniukas nieko nepiešę.
O berniukas nerimastingai pažvelgė į mokytoja, ir sumišęs tarė.
– Aš nežinau ką piešti. Jūs man dar to nepasakėte…