Kartą pas Mokytoją atėjo  vyriškis, kuris norėjo tapti jo mokiniu.  Prieš pasilikdamas pas Mokytoją, naujokas nusprendė užduoti keletą klausimų, norėdamas įsitikinti, kad  Mokytojas tikrai tas išminčius, kurio ieškojo.

-Ar galėsi man pasakyti, koks yra gyvenimo tikslas?

Mokytojas tik gūžtelėjo pečiais ir atsakė: – Nemanau.

– Tai gal bent paaiškinsi, kokia gyvenimo prasmė?

– Ne.

– Tikiuosi, kad bent galėsi pasakyti ką nors prasmingo apie mirtį ir gyvenimą anapus?

– Apie tai niekas negali  nieko pasakyti.

Naujoką Mokytojo atsakymai supykdė. Jis atsistojo ir išėjo, nė neatsisveikinęs. Kiti mokiniai, kurie girdėjo šį pokalbį, pradėjo klausinėt Mokytojo, kodėl šis taip atsakinėjo ir pasirodė visiškai niekam tikęs.

Mokytojas nužvelgė mokinius ir pasakė:

– Norėčiau, kad tai būtų pamoka ir jums. Kokia nauda iš kalbų apie gyvenimo tikslą ar prasmę, jei  pirmiau nepajutai gyvenimo skonio. Daug geriau pyragą valgyti nei samprotauti apie jį.