Kviečiame 1-4 klasių TĖVUS registruotis dalyvauti spalio 17 d. 17.30-19.30 val. paskaitose:

17.30-18.30 „Išmanieji įrenginiai ir vaikystė: kodėl svarbu protingai suderinti?“
18.30-19.30 „Mano vaikas pradinukas: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“.

Galima dalyvauti vienoje iš paskaitų arba abejose.

Nuoroda registracijai (registracija yra preliminari, galite ateiti ir nesiregistravę) – https://forms.gle/LM4rRgmRrdc2DzK98

Paskaitų metu bus nagrinėjami temos psichologiniai aspektai, atvejai bei skirta laiko atsakyti į auditorijos klausimus.

„Išmanieji įrenginiai ir vaikystė: kodėl svarbu protingai suderinti?“
Paskaitos metu bus pristatyta trumpa kiberpriklausomybių nuo technologijų įvairovė. Kalbėsim apie tai kaip technologijos paveikia vaikų smegenis, elgesį, fizinę bei psichinę sveikatą bei prevenciją. Paskaitos tikslas – padėti tėvams aiškiau suprasti kokius pavojus vaikams kelia pernelyg ilgas laikas, praleidžiamas prie išmaniųjų ekranų; suteikti žinių apie tai, kokių pavojų reikia saugotis kiekviename vaiko raidos etape, padėti tėvams į savo rankas perimti vaikų elgesio internetinėje erdvėje kontrolę ir kokie galimi sprendimai, apsaugant vaikus nuo įjunkio prie išmaniųjų technologijų.

„Mano vaikas pradinukas: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“
Sakoma, kad visas vertybes, kurias vaikas nešis per gyvenimą, tėvai suformuoja iki vaikui sueina 10 metų. Nuostatų ir vertybių formavimas kaip ir pirminė prevencija dėl psichoaktyvių medžiagų (PAM) (ne)vartojimo prasideda šeimoje. Daugelis tėvų klausia kaip užkirsti kelią PAM vartojimui bei formuoti ankstyvą tinkamą elgesį ir sveiką gyvenimo būdą, kad vaikas nenorėtų vartoti psichoaktyvių medžiagų. Kaip ugdyti vaikų nuostatą vengti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo? Koks tėvų vaidmuo pirminėje PAM vartojimo prevencijoje? Kokią informaciją apie PAM turi žinoti pradinių klasių mokiniai ir kaip tėvams kalbėtis su vaikais apie PAM. Paskaitoje bus suteikta informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas, leidiniai, rekomendacijos ir kita aktuali informacija tėvams, auginantiems pradinukus.

Paskaitas skaitys psichologė Vaiva Juškevičiūtė.

Vaiva Juškevičiūtė yra sertifikuota Europos psichologė klinikinėje ir sveikatos psichologijos srityje, priklauso Lietuvos psichologų sąjungai. 6 metus individualiai konsultuoja suaugusiuosius ir paauglius tarpasmeninių santykių, pasitikėjimo savimi, savivertės ir motyvacijos stokos, streso, įtampos, emocijų valdymo, gedulo, seksualinių problemų, miego sutrikimų, nemigos, psichosomatinių sutrikimų, panikos atakų, baimių ir fobijų bei kitais klausimais. Be mokymų ir privačios praktikos, turi darbo su vaikais bei paaugliais patirties privačiose ir valstybinėse įmonėse, kuriose konsultavo bei vedė mokymus įvairiomis temomis.

Dalyvavimas paskaitoje yra nemokamas, ji organizuojama Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.