Kviečiame 5-8 klasių TĖVUS registruotis dalyvauti lapkričio 26 d.  17:30-19:30 paskaitose:
  • 17.30-18.30 „Išmanieji įrenginiai ir paauglystė: kodėl svarbu protingai suderinti“
  • 18.30-19.30 „Mano vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“. 

Galima dalyvauti vienoje iš paskaitų arba abejose.

Nuoroda registracijai (registracija yra preliminari, galite ateiti ir nesiregistravę) –  https://forms.gle/nGCaqwaNdPj6QJaj7

Paskaitų metu bus nagrinėjami temos psichologiniai aspektai, atvejai bei skirta laiko atsakyti į auditorijos klausimus.

„Išmanieji įrenginiai ir paauglystė: kodėl svarbu protingai suderinti“
Paskaitoje bus plačiau gilinamasi į šiuolaikinius įjunkius („no-mobile-fobia“, „selfitis“. „web- addiction“). Išmaniųjų įrenginių pavojai paauglio bręstančiam kūnui ir psichologinei raidai. Praktinėje paskaitos dalyje bus galima „diagnozuoti(s)“ įjunkio nuo technologijų sudėtingumo laipsnį. Pateikiamos praktinės užduotys bei pagrindinės taisyklės, kurios padės užtikrinti saugesnę paauglio elgseną internete.

„Mano vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“
Alkoholis, tabakas ir kitos šiuolaikinės PAM yra dažnas svečias paauglystėje. Kodėl taip norisi pabandyti? Kodėl ne visi jaunuoliai svaiginasi? Kaip užbėgti problemoms už akių? Kada, kaip ir kokia informaciją pateikti skirtingo amžiaus vaikams? Kokie svarbiausi elgesio principai įtarus, kad paauglys vartoja? Kokią prevencija įmanoma šeimoje? Šie ir dar daug kitų klausimų, bus nagrinėjami paskaitoje.

Paskaitas skaitys psichologė Karolina Puzinaitė.
Karolina Puzinaitė – psichologė, Geštalt krypties psichoterapeutė. Turi darbo patirties mokykloje kaip psichologė ir kaip mokytoja, yra dirbusi darželyje, vedusi grupes tėvams ir pedagogams. Šiuo metu daugiausiai dirba su pareigūnais, dalyvauja vaikų apklausose. Teikia individualias konsultacijas, dalyvauja projektuose, yra laisvai samdoma lektorė.

Dalyvavimas paskaitoje yra nemokamas, ji organizuojama Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.