VILNIAUS MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  6  KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS KONKURSO NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Antakalnio progimnazija organizuoja Vilniaus miesto Antakalnio progimnazijos ir Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro 6 klasių mokinių anglų kalbos konkursą „Kiek daug mes žinome apie Lietuvą ir Jungtinę Karalystę?“
 • Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą, vertinimą ir dalyvių apdovanojimą.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Paminėti Europos kalbų dieną.
 2. Skatinti kalbų mokymosi įvairovę ir toleranciją skirtingų šalių atžvilgiu.
 3. Plėsti žinias apie Lietuvą ir Jungtinę Karalystę.
 4. Skatinti mokinius domėtis Jungtinės Karalystės ir Lietuvos istorija bei geografija.
 5. Kelti mokinių anglų kalbos mokymosi motyvaciją.
 6. Skatinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus.
 7. Skatinti tarpmokyklinį anglų kalbos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą. 

LAIKAS IR VIETA 

 1. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas įvyks 2019 m. rugsėjo 26 d. nuo 13.00 val. iki 30 val. Antakalnio progimnazijoje (Antakalnio g. 33, Vilnius). 

 DALYVIAI 

 1. Konkurse dalyvauja Vilniaus miesto Antakalnio progimnazijos ir Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro 6 klasių mokiniai. Kiekviena mokykla paruošia po dvi mokinių komandas iš 6 žmonių. Mokyklai atstovauja 12 paruoštų 6 kl. mokinių.

REIKALAVIMAI 

 1. Mokyklos dalyvius mokytojos paruošia iki rugsėjo 20 d.
 2. VERTINIMAS IR SKATINIMAS
 3. Už kiekvieną teisingą atsakymą komanda gaus po tašką. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps konkurso nugalėtoja.
 4. Dalyviams bus įteikti dalyvio pažymėjimai.
 5. Prizininkai bus apdovanoti diplomais. 

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

 1. Organizatoriai: Vilniaus Antakalnio progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Oksana Marenkova ir Vilniaus Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro anglų k. vyr. mokytoja Liudmila Poviliūnienė.
 2. Konkurso partneriai: ,,AMES“ anglų kalbos kursai Lietuvoje ir užsienyje.

 ______________