Profilaktinis moksleivio sveikatos patikrinimo pažymėjimas galioja vienerius metus. Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas tiek pas šeimos gydytoją, tiek pas gydytoją odontologą yra nemokamas. Patikrinimai apmokami Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Duomenys, susiję su moksleivio sveikatos pažymėjimu, tvarkomi elektroniniu būdu ir yra automatiškai perduodami į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.

E.sveikata (www.esveikata.lt) portale tėvai/globėjai gali peržiūrėti/išsaugoti/atspausdinti savo vaiko “elektroninį” sveikatos pažymėjimą (forma F027-1/a), nes nuo 2018 m. birželio 1 d. sveikatos pažymėjimai neišduodami, o tvarkomi elektroniniu būdu (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-657 “Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo).
Informacijos kaip sukurti medicininės pažymos peržiūros kodą ir peržiūrėti pažymą su peržiūros kodu rasite –
http://specialistas.esveikata.lt/documents/20182/0/Sukurti+pazymos+perziuros+koda+ir+perziureti+pazyma.pdf/88a2f221-3129-48d8-9b14-766f05ae9d84.

Prisegti failai: