Pirmą kartą sudarytas Lietuvai svarbiausių istorinių įvykių ir nusipelniusių asmenybių minėtinų jubiliejinių sukakčių sąrašas. Kultūros ministerija patvirtino 2019-2023 metais rekomenduojamų paminėti Lietuvai reikšmingų įvykių ir nusipelniusių asmenybių sukakčių sąrašą.

2020 metų minėtinų sukakčių sąraše — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis  ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metis, Lenkijos karaliaus  ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio  Žygimanto Augusto 500-osios gimimo metinės, poeto, literatūros ir meno kritiko, vertėjo Henriko Nagio ir poeto Pauliaus Širvio 100-osios gimimo metinės, Elijahu Ben Salomono Zalmano, labiau žinomo kaip Vilniaus Gaonas, 300-ųjų gimimo metinių sukaktys.

2021-aisiais rekomenduojama pažymėti 100 metų, kai Lietuva įstojo į Tautų sąjungą bei lietuvių kilmės antropologės, archeomitologijos pradininkės Birutės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės ir pokario partizano, valstybės veikėjo Juozo Albino Lukšos-Daumanto, Skirmanto, Skrajūno 100-o metų gimimo jubiliejus.

2022 metais turėtų būti minimas 500 metų jubiliejus, kai LDK teritorijoje išspausdinta pirmoji  knyga, Lietuvos Respublikos konstitucijos 100-metis, Lietuvos universiteto, Lietuvos žemės reformos šimtmečiai.

2023 metais siūloma minėti 30-metį, kai Rusijos okupacinė kariuomenė išvesta iš Lietuvos, Vilniaus miesto 700-metį, Edukacinės komisijos 250 metų įkūrimo jubiliejų, taip pat 100-metį, kai įvyko Klaipėdos sukilimas ir kraštas prijungtas prie Lietuvos, bei kitas sukaktis.

Rekomenduojamą 2019-2023 m. minėtinų Lietuvai reikšmingų įvykių (reiškinių) ir nusipelniusių asmenybių sukakčių sąrašą galima atsisiųsti paspaudus nuorodą ČIA