Įgyvendindamas Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2019 metų birželio 13 d. tarybos sprendimą, esant dideliam karščiui, kai oro temperatūra siekia 28 laipsnius ir daugiau:

  1. S t a b d o m a s  Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tradicinis ugdymo procesas –  nevyksta tradicinės pamokos ir atšaukiami visi bendruomenės renginiai nuo 2019 metų birželio 14 dienos (penktadienio);
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. mokytojai bei pagalbos specialistai organizuoja individualias konsultacijas ar atsiskaitymus pagal tvarkaraštyje numatytą bei sutrumpintą pamokų laiką ir pagalbos specialistų konsultacijų grafiką, gali vykti neformaliojo ugdymo užsiėmimai, jei atvyksta mokiniai;

2.2.  5-8 klasėms vadovėlių grąžinimo tvarka nesikeičia, mokiniai kartu su klasės auklėtoju vadovėlius bibliotekai grąžina pagal iš anksto sudarytą grafiką;

2.3. renginiai, kurie numatyti  kitose erdvėse birželio 18 dieną gali vykti (pvz. mokinių sukurtų filmų festivalis), bet jie yra neprivalomi bei dalyvaujama savo ir/ar tėvų apsisprendimu;

2.4. jei dėl karščio, tradicinis ugdymas nevyks 2019 birželio 17-20 dienomis, 2019 metų birželio 21 dieną klasių vadovai organizuoja metų apibendrinimo klasių valandėles (esant karščiui primygtinai reikalaujame klasių valandėles rengti vėsiose patalpose, erdvėse, vietose ir pan.);

2.5.  esant karščiui (kai oro temperatūra siekia 28 laipsnius ir daugiau) mokytojai bei pagalbos specialistai nežymi mokinių pamokų lankomumo;

2.6. jei oro temperatūra bus 27 (ir mažiau ) laipsnių ugdymo procesas bus atnaujintas, vyks tradicinis ugdymas pamokose (esant ribinei temperatūrai, apie 28 laipsnius, galutinį apsisprendimą eiti ar neiti į mokyklą gali tėvai, kurie vėliau turi teisę pateisinti pamokas);

2.7. pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Jurgita Paravinskienė informuoja el. dienynu mokinius bei jų tėvelius  dėl ugdymo proceso koregavimo esant karščiams;

  1. P a v e d u  šio įsakymo kontrolę direktoriaus pavaduotojai Neringai Čiukšienei, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjai Jurgitai Paravinskienei ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjai Agnei Motiejūnei.

Direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai: