Balandžio 29 d. mokykloje vyko projektas „Darni mokykla – 2018-2019“.

Darnios mokyklos strateginis tikslas – sutelkti visos mokyklos bendruomenės pastangas padėti atsiskleisti mokinio individualybei, ugdyti visuomenės bendruosius gebėjimus,  aktualius darniam vystymuisi, ir vertybines nuostatas, kreipiančias į kūrybišką tikrovės problemų sprendimą bei pažangius pokyčius. Darni mokykla siekia atrasti savitą Geros mokyklos koncepcijos raišką vietos bendruomenėje bei prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo.

8b ir 8e klasėse vyko pamokos apie atliekų rūšiavimą, ekologiją. Mokiniai rašė rašinius „Kaip pagerinti Lietuvos ekologiją“.

Buvo  surengtas net  „Madų šou“  pasirodymas, kuriame drabužiai ir aksesuarai buvo pagaminti iš antrinių žaliavų: panaudoto popieriaus, vienkartinių puodelių, naudotų  maišelių, didelių šiukšlių maišų, subraižytų kompaktinių plokštelių, šiaudelių, plėvelės, plastikinių butelių.  „Madų šou“ dalyvavo mokiniai iš 1a, 5c, 5d, 6a, 7d, 8e klasių ir atskleidė savo kūrybinius  gebėjimus: kūrė tekstą, filmavo reportažą, padėjo gaminti drabužius. Veikdami  kartu pagerino asmenines, socialines, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas, nes buvo skatinamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas.

Mokiniams buvo be galo linksma dirbti kartu!

Kviečiame pažiūrėti mokinių reportažą apie šią dieną – https://youtu.be/zWEtVcTZOjs

Anglų k. mokytoja

Oksana Marenkova